تبلیغات
عكس - اسراییل: داستان آنا دختر قربانی تجاوز كردن و تجارت س دختران و زنان
عكس                        
irmedman akhabarcinema aksmazhabi aksvarzeshi abu-ghraib simatehran aksrecord khabarkhas aroosiaks akshayam picturekar iranmedicine mediranian pubmed medlearning medanswer jala sms fal topnews news akhbarاسراییل: داستان آنا دختر قربانی تجاوز كردن و تجارت س دختران و زنان

نویسندگان: هسدای وست‌بروك - ویكتوریا بلینت

تجارت س در اسرائیل - اینجا یك بازار برده فروشی است

خبرگزاری فارس: در حال حاضر اسرائیل و در رأس آن شهر تل‌آویو به محلی امن برای فعالیت فاحشه‌خانه‌هایی تبدیل شده كه عمدتاً زنان حاضر در آن را زنان كشورهای دیگر و در رأس آن كشورهای اروپای شرقی و كشورهای تازه استقلال یافته تشكیل می‌دهد. آنچه در پی می‌آید تصویری شوم از وضعیت این تجارت كثیف در جامعه اسرائیل می‌باشد.

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز و خرید و فروش دختران و زنان برای س

قربانی تجاوز و خرید و فروش دختران و زنان برای س لخت كردن لخت مادرزاد كردن و بررسی اندام س دختر و زن در حالات مختلف س اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز كردن و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی لخت كردن و تجاوز كردن دختر و خرید و فروش دختران و زنان برای س و خودفروشی تجاوز به دختر ایرانی، تجاوز به دختران، تجاوز به بچه، تجاوز به زنان عراقی کلیپ تجاوز به دختران، تجاوز به دختران در اتاق عمل، تجاوز به دختران ایرانی، تجاوز به دختران در ایران تجاوز به دختر 14 ساله

چكیده:
در حال حاضر اسرائیل و در رأس آن شهر تل‌آویو به محلی امن برای فعالیت فاحشه‌خانه‌هایی تبدیل شده كه عمدتاً زنان حاضر در آن را زنان كشورهای دیگر و در رأس آن كشورهای اروپای شرقی و كشورهای تازه استقلال یافته تشكیل می‌دهد. آنچه در پی می‌آید تصویری شوم از وضعیت این تجارت كثیف در جامعه اسرائیل می‌باشد.

خانم نوی لونكسرن، به عنوان مدیر حقوقی سازمان مایگرنت كه در راستای مبارزه با تجارت زنان به فعالیت مشغول است، روز كاری خود را معمولاً از ساعت پنج صبح آغاز می‌كند. همواره دو گوشی موبایل همراه خود دارد و به سرعت صحبت می‌كند. لهجه فصیح انگلیسی‌اش، حتی از بسیاری از انگلیسی زبانان هم بهتر است و هنگامی هم كه به زبان عبری صحبت می‌كند، به قدری تند صحبت می‌كند كه گویا، فراموش كرده كه باید نفس بكشد.

تمام روز را در این طرف و آن طرف كشورش می‌گذراند. از سویی قربانیان تجارت زنان را تشویق می‌كند تا علیه قاچاقچیان خود اقامه دعوا كنند و از سویی دیگر به مقامات فشار می‌آورد تا دست به اقدامات عملی در این زمینه بزنند. جدای از این فعالیت‌ها، از جانب زنان بسیاری كه قربانی وحشی‌گری و خشونت مردان شده‌اند، در دادگاه حاضر می‌شود. یك بار پس از آن‌كه شكایت زنی مولداویایی را كه از چنگال شش قاچاقچی گریخته بود عهده‌دار شد، دوستانش به منزل او آمدند تا با وی برای همیشه خداحافظی كنند، چرا كه تصور می‌كردند این آخرین باری است كه او را می‌بینند.

در شش ماه آغاز فعالیت‌اش هیچ دستمزدی دریافت نكرد و كارش را نوعی اعتیاد می‌دانست. وی در این باره می‌گوید: «واقعاً آدمی خود نمی‌تواند شغل خود را انتخاب كند و كار من هم مانند هروئینی است كه آدمی به آن معتاد می‌گردد.» شاید تنها یك فرد معتاد به كار خود است كه بتواند هیجده ساعت در روز پیگیر بررسی جرم‌های وحشیانه در دادگاه‌ها شود و تا حدی فعالیت نماید كه مقامات اسرائیلی، وی را به خاطر افشای جنبه‌های شوم جامعه اسرائیل، یك خائن بخوانند. به رغم آن‌كه وی سالانه شاهد قاچاق هزاران زن به جامعه خود می‌باشد، اما هنوز مأیوس نشده و به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.

امروزه چهره فاحشه خانه‌های اسرائیل، شكل خاصی به خیابان‌های شهرهای این كشور و به ویژه تل‌آویو داده است. عمده خیابان‌هایی كه این فاحشه‌خانه‌ها در آن قرار دارد، خیابان‌هایی كثیف و ساختمان‌های آن مخروبه و قدیمی است. فلش‌های قرمز رنگ بر روی دیوارهای این مناطق، مشتریان را به این مكان‌ها كه با نام «باشگاه سلامت» یا «سالن ماساژ» خوانده می‌شوند، هدایت می‌كند.

تصاویر زنان برهنه در كنار علامت دلار در جای جای این خیابان‌ها به چشم می‌خورد، اما در داخل این فاحشه‌خانه‌ها، زنان فاحشه چندان هم مایل و راغب به نظر نمی‌رسند. از كنار درهای باز فاحشه‌خانه‌ها كه می‌گذریم، می‌توانیم اكراه را در نحوه آرایش صورت و موهایشان ببینیم. از كنار پنجره‌ها كه می‌گذریم، شاهد صحبت كردن آن‌ها و سیگار كشیدن‌شان با یكدیگر در داخل فاحشه‌خانه‌هاییم.

اسراییل: دختری به نام آنا قربانی تجاوز و خرید و فروش دختران و زنان برای س

میركوهن، رییس بخش تحقیقات پلیس ملی اسرائیل، در این باره می‌گوید: «در عمده‌ی فاحشه‌خانه‌های تل‌آویو هیچ بررسی‌ای از زنان حاضر در آنجا كه عمده‌شان به این كشور قاچاق شده‌اند، صورت نمی‌گیرد.»

عمده زنانی كه به اسرائیل قاچاق می‌شوند، از رومانی و یا كشورهای تازه استقلال یافته به این كشور آمده‌اند. این زنان كه توسط عاملین جرم‌های سازمان یافته، اغوا می‌شوند، عمدتاً با امید رسیدن به پول‌های هنگفت قاچاق می‌شوند. عمده‌ی این افراد را دختران جوانی همچون آنا 23 ساله یعنی دختر رومانیایی كه در سال 2002 پایش به یكی از دادگاه‌های اسرائیل باز شد، تشكیل می‌دهد.

آنا در این‌باره در دادگاه گفت: در سال 2001، در زادگاهش با دختری اسرائیلی به نام شولا آشنا شد. شولا به وی قول داد كه در تل‌آویو می‌تواند با نگهداری از افراد مسن و از كار افتاده، پول خوبی به دست آورد. شولا وی را با هواپیمایی از بخارست از كشور خارج نمود و این در حالی بود كه آنا واقعاً نمی‌دانست كه در كجا فرود خواهد آمد. زمانی كه هواپیما در قاهره به زمین نشست، آنا تصور می‌كرد كه در اسرائیل است. پس از آن بود كه به همراه گروهی از دیگر دختران، با ماشینی روباز خود را در بیابان‌های مصر یافت و این در حالی بود كه افرادی با چهره‌ای پوشیده و مسلح به سلاح‌های خودكار، آن‌ها را همراهی می‌كردند. ساعت دو نیمه شب بود كه آن‌ها ماشین را ترك كرده و پس از چند ساعت پیاده‌روی، سینه‌خیز از حصارهای سیم‌خاردار، عبور كردند.
معمولاً همین افراد هستند كه برای نخستین‌بار به آن‌ها می‌گویند كه قربانی قاچاق انسانی شده‌اند و باید از این به بعد به عنوان فاحشه به كار بپردازند. یكی دیگر از این قربانیان گفت: «در ابتدای ورودم به مصر تصور كردم كه باید در همین كشور به فاحشگی بپردازم و از همین رو تلاش كردم تا از آن معركه بگریزم، اما توسط یكی از همان افراد دستگیر شدم و در غروب آن روز بود كه چهار نفر یكی پس از دیگری به نحوی وحشیانه به من تجاوز كردند و در این رفتار وحشیانه بود كه به قدری خونریزی نمودم كه دیگر قادر به راه رفتن نبودم و خود را در آستانه مرگ دیدم.»

اگر چه آنا این شانس را داشت كه در حین انتقال به تل‌آویو، مورد تجاوز جنسی قرار نگیرد اما آن زمان نمی‌دانست كه چه در انتظارش است. پس از عبور از مرز بود كه توسط مردی به نام جرج‌بن آبراهام یوسف به تل‌آویو برده شد. در هتلی در تل‌آویو بود كه یوسف به او دستور داد تا در یك اتاق پر از مرد، لخت مادرزاد شود.

این عذاب چیزی جز یك «حراج» خوانده نمی‌شود، همانند خریداران بازار احشام. این قاچاقچیان مشتری خود را ورانداز نموده و قیمتی برایش پیشنهاد می‌كنند. ماریو كه از جمله قاچاقچیان زن این عرصه است، می‌گوید: «زنان باید لخت لخت وسط اتاق بایستند. قاچاقچیان هم با لمس سینه‌ها، باسن و نگاه به زبان، دندان و دیگر نقاط بدن، وضعیت سلامت آن‌ها را بررسی می‌كنند. علاوه بر بررسی اندام جنسی، از آن‌ها می‌خواهند تا جلو و عقب بروند، خم شوند و در حالات مختلف قرار گیرند. البته قاچاقچیان هم نسبت به ارزش مورد معامله خیلی سخت‌گیر نیستند. حتی در یك مورد، زنی كه در یكی از اتاق‌های فروشگاه مك‌دونالد، به مشتریان عرضه شد به قیمت هزار دلار به فروش رفت.»

پنج سال پیش، زمانی كه مؤسسه هاتلاین از نومی درخواست كمك و همكاری نمود، براساس قوانین اسرائیل، قاچاق زنان حتی جرم هم محسوب نمی‌شد. و در ابتدا نومی كه در دانشگاه حقوق به فعالیت مشغول بود، علاقه‌ای برای همكاری از خود نشان نداد. تا آن زمان كه وی به حوزه جرم‌شناسی علاقه‌مند بود، بیش از آن‌كه با قربانیان برخورد داشته باشد، با مجرمین برخورد داشت. اما عمده‌ترین امتیاز و مهارت نومی كه سبب درخواست كمك از سوی مؤسسات هاتلاین شد، توانایی وی در صحبت به زبان رومانیایی بود.

خود در این باره می‌گوید: «اگر چه دوران بسیار سخت و مشقت‌باری را در رومانی گذراندم اما امروزه خیلی از این قضیه خوشحالم چرا كه بدون دانستن زبان رومانیایی، الان نمی‌توانستم تا این حد تأثیر گذار باشم.»

در ابتدا مؤسسه مذكور از وی خواست كه داوطلبانه چند ساعتی با آن‌ها همكاری نماید و با قربانیان این تجارت كه عمدتاً رومانیایی هستند، صحبت كند. آن چه كه نومی از آن‌ها شنید، وحشی‌گری‌هایی بود كه از سوی مجرمین و پلیس بر آن‌ها وارد شده بود و وی را سخت به خود آورد. دو ساعت كار دواطلبانه در هفته به دو ساعت كار داوطلبانه در روز تبدیل شد و سپس به هیجده ساعت در روز رسید تا جایی كه امروزه تنها چهار ساعت می‌خوابد و حتی به قول خودش وقتی هم كه می‌خوابد، خواب كارهایش را می‌بیند.

مصیبت آن دختر مولداویایی كه به شش قاچاقچی فروخته شده بود، به نقطه عطفی در تلاش‌های نومی تبدیل شد. دختری كه خواست علیه قاچاقچیان شهادت دهد و پلیس هیچ توجهی به وی نكرد. حتی در آن زمان چنین افرادی به عنوان قربانی شناخته نمی‌شدند و به قول میركوهن، بازجوی پلیس اسرائیلی، این زنان به عنوان شریك جرم شناخته می‌شدند. به جای آن‌كه این افراد شهادت دهند، صرفاً دستگیر و از اسرائیل اخراج می‌شدند. همچنین به پلیس گفته شده بود كه به هیچ‌وجه در كار فاحشه خانه‌ها دخالت نكنند و حتی مقامات ترجیح می‌دادند تا از این دلالان به عنوان منابع اطلاعاتی هم استفاده كنند.

پلیس بئرشبا به نومی گفت كه موكل مولداویایی دروغ می‌گوید و مسأله ابداً این‌گونه نیست و اصلاً موضوعی مهم نیست. از این‌رو بود كه نومی از قاچاقچیان به دادگاه مدنی شكایت كرد و بعد از آن هم از پلیس به خاطر عدم بررسی موضوع به دادگاه شكایت كرد. حتی وی از وزیر كشور به خاطر عدم صدور ویزا برای این زن شكایت نمود. ناگهان پلیس به خود آمد، چرا كه پنجاه نفر در این ماجرا دستگیر شدند. نومی گفت: «جالب بود، دیگر تقریباً مردی در این شهر نبود كه دستگیر نشده باشد.»

در ماه می سال 2000، سازمان عفو بین‌الملل، گزارش تكان‌دهنده‌ای منتشر نمود كه در آن اسرائیل را به خاطر نگاه بی‌توجهانه‌اش به موضوع بردگی جنسی محكوم نمود. در نتیجه هیاهوهای شكل گرفته در جامعه اسراییل بود كه موجب شد مجلس این كشور قاچاق زنان را یك جرم آشكار بداند و برای آن حداكثر شانزده سال حبس در نظر بگیرد، اما ماجرای این قانون هم خود به موضوعی جدید تبدیل شد.

مارین سولدكین از اعضای مجلس اسراییل در این باره می‌گوید: «هیچ‌كس نمی‌خواهد به این مشكل توجهی كند. راحت‌ترین كار آن است كه صرفاً وانمود شود كه این زنان نه مهاجرند و نه به اسراییل قاچاق شده‌اند.» اما در سایه تلاش‌های نومی و دیگر فعالان این عرصه بود كه حتی ایالات متحده در سال 2001 اسراییل را در فهرست سیاه كشورهایی قرار داد كه تلاشی در راستای مبارزه با قاچاق زنان انجام نمی‌دهند.

اسراییل با چالشی جدی روبرو شد. در كشوری كه تقاضا برای فاحشه‌خانه‌ها سرسام‌آور است، یعنی در هر ماه یك میلیون مراجعه ثبت می‌شود، هرگونه واكنشی سخت می‌نمود. سازمان‌های حقوق بشر هم برآوردشان بر آن است كه همه ساله حداقل سه هزار زن برای تجارت جنسی به این كشور قاچاق می‌شوند. جدای از رومانی، این زنان از روسیه، مولداوی و اوكراین یعنی كشورهایی كه سقوط نظام تأمین‌اجتماعی ناشی از اقتصادهای پس از كمونیسم را تجربه كرده‌اند، به این كشور قاچاق می‌شوند.

در بررسی صورت گرفته توسط سازمان هاتلاین كه در زندان زنان نواترزا انجام گرفت، مشخص شد كه یك سوم زنان همانند آنا هنگام ورودشان به اسراییل از حرفه آینده‌شان یعنی فاحشگی اطلاعی نداشتند. بقیه هم از ماجرا اطلاع داشتند، از قاچاقچیان خود قول گرفته بودند كه در اسراییل وضعیت خوبی داشته باشند. قاچاقچیان هم به آن‌ها گفته بودند كه هر روز مشتریان آن‌ها محدود بوده و ماهانه چند هزار دلار درآمد خواهند داشت كه این رقم در كشورهای اروپای شرقی میزان قابل توجهی است. نهایتاً هم قاچاقچیان به آن‌ها گفته بودند كه در صورت نارضایتی می‌توانند فاحشه‌خانه‌ها را ترك كنند، فارغ از آن‌كه حتی در این فاحشه‌خانه‌ها خندیدن هم برای زنان و دختران فاحشه ممنوع است و تنها باید در جلوی مشتریان خود صاف بنشینند و لبخند بزنند.

آنا در دادگاه توضیح داد كه چگونه همانند یك حیوان فروخته شد. پس از آن‌كه در هتل به فروش رفت، لباس‌های تنگ و بدن‌نما به تن كرد و به اتاقی برده شد كه مردی در آن به انتظار وی نشسته بود و بقیه مردان هم بیرون اتاق ایستاده بودند و نعره می‌زدند. در آنجا بود كه وی برای نخستین‌بار وحشیانه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. پس از آن بود كه مردان دیگر به ترتیب به سراغ وی آمدند و پس از هر تجاوز 150 شكل می‌پرداختند كه این پول هم به جیب نوچه‌های یور یعنی فردی كه عهده‌دار اداره هتل بود، می‌رفت و در نهایت تنها 200 شكل به آنا داده شد كه آن هم خرج غذا و قرص‌های ضدبارداری او شد.

دیگر زنانی كه در این مطالعه مورد پرسش قرار گرفته بودند، ابراز نمودند كه مالكان فاحشه‌خانه‌ها هر هفت روز هفته و هر روز به طور متوسط سیزده ساعت آن‌ها را به فاحشگی وامی‌داشتند و در هنگام قاعدگی نیز باید یا به كلفتی می‌پرداختند و یا با استفاده از نوعی از دیافراگم از خروج قاعدگی جلوگیری می‌كردند. پس از هر مشتری باید دوش ولرمی گرفته و دوباره به سالن عرضه باز گردند.

مشتریان این فاحشه‌خانه‌ها را اسراییلی‌ها تشكیل می‌دهند. سربازان كه با لباس‌های نظامی مراجعه می‌كنند از تخفیف برخوردارند. یهودیان ارتدوكس هم هنگامی كه می‌خواهند به این مكان‌ها بیایند، ابتدا كلاه‌های خود را در جیب‌شان می‌گذراند و پس از خروج دوباره آن را بر سر می‌گذارند.

در صورتی هم كه مشتری از تجاوز كردن خود راضی نباشد، فاحشه تنبیه می‌شود. دختری هجده ساله در این باره گفت كه آن‌ها طوری ما را كتك می‌زنند كه هیچ اثری بر بدن ما باقی نماند چرا كه مشتریان دوست ندارند اثری بر روی بدن ما باشد. در صورتی هم كه هر یك از فاحشه‌ها بیمار و یا حامله شوند، برای درمان وی یا به دامپزشك‌ها رجوع می‌شود و یا به دكترهایی كه در مناطق دنج به كورتاژ اقدام می‌كنند، برده می‌شوند.

حدود نیمی از زنانی كه مورد بررسی قرار گرفتند، اذعان نمودند در فاحشه‌خانه‌ها بارها حبس شده‌اند و حتی در یك مورد دو زن كه قصد فرار داشتند، دست و پا بسته داخل قفسی گذاشته شدند و با همان وضعیت مجبور به سرویس‌دهی به مردان شدند.

در كنفرانسی درباره فساد و فحشا در آگوست سال 2002، ژنرال پلیس موشه نیرراهی در سخنرانی خود گفت: «قاچاق زنان در اسراییل جرمی سازمان یافته است.» طرح این موضوع، غیرمعمول به نظر می‌رسد، چرا كه مقامات اسراییل مدت‌ها بود كه به هر نحو ممكن هرگونه وجود جرم سازمان یافته در مرزهای خود را منكر می‌شدند، اما دیگر شرایط به شكلی بود كه انكار آن غیرممكن می‌نمود.

مطابق گزارش نومی و همكارانش، قاچاق در اسراییل توسط شبكه‌ای هدایت می‌شود كه عمده افرادش یعنی فاحشه‌هایش از كشورهای استقلال یافته می‌باشند. حدود هشتاد درصد زنانی كه نومی با آن‌ها مصاحبه می‌كرد، ابراز نمودند كه قاچاقچیان آن‌ها اسراییلی هستند كه اصل و نسب‌شان به روسیه و دیگر كشورهای تازه استقلال یافته بازمی‌گردد. مهارت زبانی و ارتباط قوی آن‌ها، امتیازی برای آن‌ها می‌باشد.

با حضور زنان در فاحشه‌خانه‌هاست كه قاچاقچیان در همان آغاز به خشونت متوسل می‌شوند و آن‌ها را متقاعد می‌سازند كه اگر هم بتوانند از آنجا بگریزند، شهادت یا هرگونه افشاگری آن‌ها تأثیری ندارد. یكی از فاحشه‌های سابق از نحوه بردنش به ساحل دریا و تهدید به غرق شدن توسط صاحبش، خاطراتی را برای نومی ذكر كرد. آنا هم تعریف نمود كه در ساعات استراحتش در اتاق به عبادت می‌پرداخت كه صاحب فاحشه‌خانه با آگاهی از موضوع به سراغش رفته و با انجیل به صورتش كوبید و به او گفت: «خیال كردی اینجا كلیسا است!؟»

البته قاچاقچیان هم هیچ تمایلی به كشتن فاحشه‌ها ندارند چرا كه مرگ آن‌ها به منزله از دست رفتن كالاهای تجاری‌شان است. اما رقابت قاچاقچیان هم حكایت خاص خود را دارد؛ دزدیدن زنان، آتش زدن فاحشه‌خانه‌ها توسط رقبا و ... از مواردی است كه در اسراییل شاهدیم.

همین ترس و فساد بیرون از فاحشه‌خانه‌هاست كه سبب می‌شود این قربانیان هیچ واكنشی نشان ندهند. نومی می‌گوید: زمانی كه از مردم شهر می‌خواهیم كه به خاطر فعالیت فاحشه‌خانه‌های محله‌هایشان شكایت كنند، مردم می‌گویند: «شوخی می‌كنید، آن‌ها ما را خواهند كشت.» حتی زمانی هم كه مردم این جرأت را به خود دهند كه به پلیس شكایت كنند با نوعی بی‌تفاوتی روبرو می‌شوند. نومی می‌گوید: «پلیس خوب می‌داند كه در تل‌آویو چه می‌گذرد، اما بدان بی‌توجه است و آن را به چشم یك جرم نمی‌بیند و حتی تصور می‌كند كه زنان از این كار لذت می‌برند.»

اما نكته قابل تأمل دیگر آن‌كه بر طبق بررسی مؤسسه هاتلاین، چهل درصد فاحشه‌هایی كه تن به مصاحبه دادند، اعتراف نمودند كه پلیس‌ها مشتریان ثابت فاحشه‌خانه‌ها هستند.

منبع: WWW.something Jewish.co.uk

پیوست:
1-Hasddi Westbrook: سردبیر نشریه New Voices
2-Victoria Blint: روزنامه‌نگار آزاد اسراییلی


گزارش سالانه وزارت خارجه آمریكا
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریكا درباره تجارت زنان و بهره‌كشی از آنان به روش‌های غیر قانونی در جهان، رژیم صهیونیستی را در ردیف دومین مركز تجارت زنان قرار داد. در این گزارش آمده است كه "اسرائیل " به مركز تجارت مردان ، زنان و استفاده از آنان در كارهای پست و حقیر و روسپی‌گری تبدیل شده است. بنا بر این گزارش، رژیم صهیونیستی كارگران بی تجربه را از چین، رومانی، تایلند، تركیه و هند جذب كرده و آنان را در كارهای ساخت و ساز و كشاورزی و در شرایط بسیار نامناسب انسانی به كار می گیرد و حتی از پرداخت دستمزد به آنان خودداری می‌كند و گذرنامه‌های آنان را بدلیل جلوگیری از فرار از "اسرائیل " مصادره می‌كند. این گزارش آمریكائی می افزاید كه آژانس‌های رژیم صهیونیستی برای جذب كارگران در خارج مستقر هستند و پس از وعده‌های به آنان این كارگران را به سرزمین‌های اشغالی انتقال می‌دهند و با وجود توافق انجام شده آنها را در كارهای پست و حقیر به كار می‌گیرند. وزارت خارجه آمریكا در این گزارش همچنین آورده است كه رژیم صهیونیستی از یك سو با وعده پرستاری از كودكان و تدریس، زنان را از روسیه، اوكراین و چین جذب كرده و پس از انتقال آنان به سرزمین‌های اشغالی از آنان برای روسپی‌گری استفاده می‌كند و از سوی دیگر زنان و دختران كم سن و سال را برای انجام روسپی گری به كشورهای دیگر از جمله ایرلند و انگلیس صادر می‌كند.

گزارش پارلمانی رژیم صهیونیستی
گزارش پارلمانی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد كه حجم تجارت جنسی زنان در اسرائیل در یك سال به 235 ملیون دلار رسید و در سالهای گذشته حدود 3 هزار تا 5 هزار زن از خارج به "اسرائیل " انتقال یافتند.

مرکز پژوهش‌ها‌ی اجتماعی
اینها بجز موارد بیشمار تجاوز به زنان اسرائیلی ساکن سرزمینهای اشغالی توسط صهیونیستها است. یک مرکز پژوهش‌ها‌ی اجتماعی در سرزمینهای اشغالی اعلام کرده است در این کشور از هر پنج زن یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و از هر سه زن یک نفر بشکل‌ها‌ی مختلف متحمل آزار جنسی می شود. بر اساس این پژوهش حدود ۵/۷ درصد از زنان اسرائیلی مقیم سرزمین اشغالی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و۳۳/۳ درصد آنان نیز به شکل‌ها‌ی مختلف آزار جنسی دیده اند.

افیگیل مور استاد آکادمی تلحای
افیگیل مور استاد آکادمی تلحای سرزمینهای اشغالی با انجام پژوهشی با عنوان خشونت جنسی علیه زنان اسرائیلی پس از مطالعه بر روی چندصد تن از زنان یهودی بین سنین ۱۵ تا ۵۰ سال به این نتیجه رسیده که ۷۵ درصداز آنان ازسوی دوستان و آشنایان و یا بستگان خود مورد تجاوز قرار گرفته و ۲۵ درصد نیز قربانی تجاوزهای جنسی از سوی افراد نا آشنا بوده اند.لینك به: اسراییل: داستان آنا دختر قربانی تجاوز كردن و تجارت س دختران و زنان
نظرات و گزارشات و درخواست مطلب جدید ( نظر)

ژل افزایش طول و حجم آلت تناسلی آقایان


کرم فرم دهنده، حجم دهنده و سفت کننده سینه و باسن فوری و دائمی عنوان
سینه و باسن زیبا
حجم دهنده
سفت کننده
فرم دهنده
درمان شلی سینه و باسن
بدون ایجاد مشکل برای شیردهی (برخلف جراحی سینه)
زیبایی بی نظیر بدون عمل خطرناک جراحی (ژل سیلیکونی که در عمل جراحی استفاده می شود سرطانزاست)
1 عدد ژل | 49900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
کاندوم لاتکس لذتی عشقی خاردار دنده ای کاندوم لاتکس لذتی عشقی خاردار دنده ای<br>
لذت جنسی صد برابر علاوه بر جلوگیری از حاملگی و بیمارهای منتقله از راه جنسی
کاندوم لاتکس لذتی عشقی ساده
کاندوم لاتکس لذتی عشقی خاردار
کاندوم لاتکس لذتی عشقی خاردار دنده ای
تنها نمونه دارای نوار آسان پوشی در ایران
قابل استفاده در محیطهای تاریک و جهت نابینیان با داشتن نوار آسان پوشی
بسته 12 عددی (بزرگترین بسته: بسیاری از فروشگاهها بسته های 1، 3، 6 و 9 عددی را می فروشند.)
12 عدد  | 19900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
بزرگ و کلفت کننده آلت تناسلی مردان، افزایش طول و حجم آلت تناسلی بزرگ و کلفت کننده آلت تناسلی مردان، افزایش طول و حجم آلت تناسلی
ژل مشکی: بزرگ کننده آلت مردان Confidence (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل دارای خاصیت حجم دهندگی برای آقایان بوده و برای افزایش طول و حجم آلت تناسلی آقایان کاربرد دارد.
نحوه استفاده: مرد این ژل را بمدت 16 هفته 2بار در روز بر روی آلت تناسلی مالیده و به مدت سه تا 5 دقیقه آلت تناسلی را از سمت شکم به طرف بیرون به حالت کشش ماساژ داده و پس از 5 دقیقه آلت تناسلی را شستشو دهید. واژن زن نباید تحت هیچ شرایطی به این ژل آغشته گردد.
نکته قابل توجه: از مصرف این ژل حین نزدیکی و آمیزش کردن خودداری نمایید.
دارای IRC وزارت بهداشت و درمان به شماره :1228185274
1 عدد ژل | 39000 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
اسپری تاخیری انزال و ارگاسم، درمان انزال زودرس مردان اسپری تاخیری انزال و ارگاسم، درمان انزال زودرس مردان
اسپری جنسی  تاخیری پاور من (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
اسپری تاخیری: ایجاد تاخیر در انزال زودرس آقایان و داشتن یک نعوظ طولانی
آیا خود و یا همسرتان از انزال زودرس ناراضی هستید؟
آیا در پی ارضا همسرتان در بالاترین میزان می باشید؟
آیا در پی یک تجربه کاملا ً جدید و مطلوب هستید؟
محبوب بانوان: با ایجاد تاخیر در انزال و افزایش مدت زمان مقاربت باعث بالابردن حس لذت و ارضا کامل بویژه در بانوان می گردد.
فضای بسیار متفاوت از گذشته و جدید به مقاربت شما می بخشد.
نحوه استفاده: 5 تا 20 دقیقه قبل از نزدیکی به کلاهک و زیر آلت تناسلی اسپری کنید
توجه: مخصوص آقایان - بر روی بیضه ها اسپری نشود.
توجه: دارای تاییدیه وزارت بهداشت
1 عدد اسپری | 24900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
اسپری جنسی تحریک کننده میل جنسی و افزایش شهوت در زنان و مردان اسپری جنسی تحریک کننده میل جنسی و افزایش شهوت در زنان و مردان
اسپری جنسی تحریک شهوت اینتسا Intesa Sex Uni sex: The Sensual Scent That Attracts (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
رایحه خوشی که شهوت را تحریک و زن و شوهر را جذب می کند. این اسپری تحریک کننده جنسی با دارا بودن مولکول منحصربفرد Excitant باعث ایجاد برانگیختگی، جوانی، شادابی جنسی و نشاط در سکس و جذابیت فوق العاده و رفع سرد مزاجی در زن و شوهر می شود و زمان به یاد ماندنی را برای زوجین رقم می زند.
نحوه استفاده: زن و شوهر و یا یکی از آنها مقداری بر روی بدن اسپری نمایند.
محصول ایتالیا Made In Italy
دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو.
دارای شماره سریال اختصاصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای بررسی اوریجینال بودن، ایتالیایی بودن و داشتن تاریخ مصرف.
1 عدد اسپری | 29900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
کرم سفید کننده و رفع تیرگی پوست: زیر بغل، آلت تناسلی زنان واژن کرم سفید کننده و رفع تیرگی پوست: زیر بغل، آلت تناسلی زنان واژن
کرم سفید کننده پوست ظریف: زیر بغل، نواحی تناسلی، رفع تیرگی بعد از اصلاح
این کرم جهت روشن و سفید کردن پوست ناحیه ای که در اثر اصلاح مو تیره گشته، برای بانوان قابل استفاده می باشد. به طوری که این کرم بصورت یک لایه بردار عمل کرده و پس از استفاده این نواحی دارای پوستی تازه و با لطافت میگردند.
نحوه استفاده: نواحی زیر بغل و یا خط Bikini را به مقداری از کرم آغشته نموده و ماساژ دهید تا جذب شده، پس از 15 دقیقه موضع را با آب گرم خوب شسشو دهید.
1 عدد کرم | 19900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
ژل افزایش دهنده میل جنسی زنان ژل افزایش دهنده میل جنسی زنان
ژل صورتی: افزایش دهنده میل جنسی زنان Desire (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل دارای خاصیت تحریک پذیری و افزایش میل جنسی در بانوان بوده و در خانم هایی که هیچگونه تمایل جنسی نداشته و یا از اختلالات جنسی و همچنین نزدیکی همراه با درد و عدم لوبریکانت سازی مناسب واژن حین نزدیکی و عدم ارگاسم رنج میبرند کاربرد دارد.
نحوه استفاده: 30 دقیقه قبل ازنزدیکی مقداری از ژل را روی ناحیه مخاطی واژن مالیده و پس از آن فرد تمایل بیشتری برای آغاز و انجام فعالیت آمیزشی پیدا میکند . دقت شود حتما ناحیه لابیال و کلیتورال به ژل اغشته گردد
1 عدد ژل | 39000 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
ژل گرم و داغ کننده زنان سرد مزاج و دیر ارگاسم ژل گرم و داغ کننده زنان سرد مزاج و دیر ارگاسم
ژل نارنجی: گرم و داغ کننده زنان سرد مزاج Hot Night (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل برای خانمهای سرد مزاج و با تمایلات جنسی پایین و یا دیر ارگاسم کاربرد داشته بطوری که این ژل با خاصیت گرما بخشی و افزایش گردش خون در ناحیه تناسلی باعث افزایش میل جنسی و متعادل کردن زمان ارگاسم میگردد.
نحوه استفاده: 30دقیقه قبل از نزدیکی ناحیه واژن و داخل مخاط آن را با مقداری از ژل را آغشته نمایید.
1 عدد ژل | 16500 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
ژل روان کننده (لوبریکانت) زناشویی و ضد باکنری و قارچ واژن زنان ژل روان کننده (لوبریکانت) زناشویی و ضد باکنری و قارچ واژن زنان
ژل زرد: روان کننده (لوبریکانت) و ضد باکنری و قارچ زنان Romance (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل بعنوان یک لوبریکانت حین نزدیکی کاربرد داشته و همچنین با دارا بودن خاصیت آنتی باکتریال و ضد قارچ بعنوان یک ضد عفونی کننده قبل از نزدیکی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.این ژل با متعادل کردن ترشحات و PH واژن مانع از ایجاد بوی نامطبوع ، خارش و سوزش در ناحیه تناسلی میگردد
1 عدد ژل | 15000 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
ژل شستشو دهنده و ضد عفونی کننده واژن و مهبل زنان ژل شستشو دهنده و ضد عفونی کننده واژن و مهبل زنان
ژل سبز: شستشو دهنده و ضد عفونی کننده Fresh (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
اولین و مهمترین قدم در یک رابطه جنسی سالم حفظ بهداشت فردی میباشد این ژل با خاصیت ضدعفونی کنندگی و ایجاد طراوت و پاکیزگی در دستگاه تناسلی مانع از ایجاد عفونت های عمومی میگردد. و در هنگام نزدیکی و یا دوران عادت ماهانه کاربرد دارد.
نحوه استفاده: مقداری از ژل را قبل از نزدیکی و یا دردوران عادت ماهانه دو بار در روز و هر بار به مدت 5 دقیقه در ناحیه خارجی دستگاه تناسلی مالیده و پس از آن با آب ولرم شستشو دهید.
1 عدد ژل | 12500 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
ژل تقویت کننده نعوظ مردان تقویت راست و شق کردن آلت تناسلی ژل تقویت کننده نعوظ مردان
ژل طوسی: تقویت کننده نعوظ مردان Erectra (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل جهت حفظ و ایجاد نعوظ در آقایان کاربرد داشته و آقایانی که دچار مشکل نعوظ هستند میتوانند از این ژل استفاده نمایند.
نحوه استفاده: 30 دقیقه قبل از نزدیکی مقداری از ژل را بر روی آلت مالیده و به مدت 5 دقیقه ماساژ داده و سپس حتما باید با آب شستشو داده شود. قابل توجه است که تحت هیچ شرایطی نباید واژن خانم ها به این ژل آغشته گردد. همچنین این ژل برای آقایانی که دچار بیماری قلبی ، دیابت و فشارخون هستندو منع استفاده ازقرصهای Erection را دارند مناسب میباشد.
1 عدد ژل | 39000 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
ژل تنگ و منقبض و خوشبو کننده واژن زنان تنگ کردن مهبل آلت تناسلی ژل تنگ و منقبض کننده واژن زنان تنگ کردن مهبل خوشبویی آلت تناسلی
ژل قرمز: تنگ کننده واژن زنان Enjoy (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل حاوی عصاره انار بوده که ضمن ایجاد خاصیت چسبندگی به بازگرداندن لذت جنسی به بانوان و همسرشان کمک می نماید. خانمهایی که دچار شل شدگی عضلات واژن و باز شدن بیش از حد لومن (سوراخ کانال واژل) میباشند میتوانند از این ژل استفاده نمایند.
نحوه استفاده: 20 دقیقه قبل از نزدیکی ناحیه واژن را به مقداری از ژل آغشته نمایید و پس از آن می توانند آمیز و نزدیکی داشته باشند.
با تضمین اثربخشی کامل
1 عدد ژل | 24900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
ژل تاخیری جنسی زود انزالی داروی درمان جلوگیری انزال زودرس ژل تنگ و منقبض کننده واژن زنان تنگ کردن مهبل خوشبویی آلت تناسلی
ژل آبی: تاخیر انزال مردان Extreme Love (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل جهت کنترل و ایجاد تاخیر در آقایانی که دچار زود انزالی هستند کاربرد دارد.
نحوه استفاده: مقداری از ژل را بر روی آلت پمپ کرده و موضع را ماساژ دهید و پس از 30 دقیقه با آب و بدون هیچ ماده شوینده آلت را شستشو دهید. آقایانی که پوست تیره دارند و یا تنومند و ورزشکار هستند جهت اثر بخشی بهتر مدت زمان بیشتری ژل را برروی آلت خود نگه داشته و پس از آن موضع را شستشو دهند.
1 عدد ژل | 29500 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
کاملترین مجموعه دانستنیهای ازدواج و نحوه ارتباط زناشویی کاملترین مجموعه دانستنیهای ازدواج و نحوه ارتباط زناشویی
فروش محصول برای افراد  22 + سال
کاملترین مجموعه دانستنیهای ازدواج و زناشویی
هر آنچه برای ارتباط جنسی با جنس مخالف و موفقیت در ازدواج نیاز هست در این محصول به صورت کامل آورده شده است
در 6 عدد دی وی دی  - قابل پخش در دستگاه های خانگی و کامپیوتر - کیفیت عالی - تصویری
6 دی وی دی | 11900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات
در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات
Viagra lowest price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:41 ق.ظ

With thanks, Wonderful stuff!
to buy viagra buy uk viagra buy tadalafil online buy sildenafil uk viagra online pharmacy usa how do i buy viagra buy generic viagra online uk next day delivery buy viagra without a prescription where to buy viagra in store price of viagra tablets
Cialis pills
جمعه 17 فروردین 1397 09:19 ب.ظ

With thanks, Excellent stuff.
cialis dosage recommendations cialis professional from usa tadalafil 20 mg import cialis interactions for cialis cialis rckenschmerzen online cialis cialis per paypa prezzo cialis a buon mercato cialis for bph
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 06:24 ب.ظ

Regards. Numerous information!

cialis for sale south africa cialis name brand cheap cialis cipla best buy india cialis 100mg cost cialis 100mg suppliers generic low dose cialis generic cialis review uk only best offers cialis use venta cialis en espaa online cialis
Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:53 ق.ظ

You explained that very well.
only here cialis pills cialis cost enter site very cheap cialis legalidad de comprar cialis generic low dose cialis cialis vs viagra cialis tadalafil cialis generico postepay cheap cialis only here cialis pills
king thieves hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:46 ب.ظ
وبلاگ خوب در اینجا! علاوه بر این وب سایت شما خیلی سریع!

از چه میزبانی استفاده می کنید؟ آیا می توانم لینک hyperlink شما را به میزبان خودم ببرم؟
من می خواهم وب سایت من بارگذاری شده به همان سرعتی که شما لول
How much can you grow from stretching?
شنبه 25 شهریور 1396 04:07 ب.ظ
My developer is trying to convince me to move to .net from
PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous
websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!
chaturbatefreetokenshack.com
چهارشنبه 15 شهریور 1396 03:34 ب.ظ
It's hard to come by experienced people for this subject, but you sound
like you know what you're talking about! Thanks
ivelisseharnar.hatenablog.com
شنبه 28 مرداد 1396 09:39 ق.ظ
Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so
I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any suggestions for newbie blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
Nan
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:35 ب.ظ
I have been browsing online more than three hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as
you probably did, the internet can be a lot more useful than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
فهرست مطالب
مباحث مورد توجه

 • تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: تعیین جنسیت جنین به روش سنتی ابن سینا ابوعلی
 • تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: تشخیص جنسیت کودک به روشهای سنتی
 • تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: انواع سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین
 • تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: آموزش تعیین جنسیت جنین بچه با آزمایش خون
 • تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری : روش آی وی اف ivf چیست؟ روش انجام و هزینه
 • تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: چگونگی انتخاب جنسیت کودک از طریق مواد غذایی
 • تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: روش IUI (تزریق داخل رحمی) چیست و چگونه انجام میشود ؟
 • تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: تعیین جنسیت از نظر مزاج شناسی
 • علت به وجود آمدن کیست تخمدان زنان و دختران و راه های درمان آن
 • روش هایی برای بزرگ کردن سینه دختران و زنان بدون عمل جراحی
 • آناتومی دستگاه تناسلی زنان و دختران
 • بزرگ شدن حجم عضله باسن و ران پا،تعادل تجمع چربی بالا و پایین تنه
 • تمرینات تقویت عضلات باسن و ران ورزشی
 • چگونه باسن هایی بزرگ و برجسته داشته باشید
 • آناتومی و شکل دستگاه تولید مثل و اندام جنسی زنان و دختران
 • ورزش و روش های موثر برای بزرگ کردن باسن دختر و زن دختران و زنان + ع ك س
 • انواع پرده بكارت دختران باكره زنان و خانم ها + عكس
 • راههای ترک خود ارضایی
 • بحث علمی درباره خودارضایی
 • تماشای فیلم‌های مستهجن، مفید یا مضر؟ + یک آمار در آمریکا
 • آناتومی دستگاه تناسلی مردانه + عكس
 • 7 مایعی كه از مجرای آلت تناسلی مردانه خارج می‌شود
 • شكل و اوصاف حوری بهشتی
 • نقاط تحریک پذیری و آماده کردن زن
 • آیا امکان ترمیم، شبیه سازی پرده بکارت وجود دارد ؟
 • اندازه آلت تناسلی جنسی مردان و رشد و بزرگ و كلفت شدن آن و لذت جنسی
 • نشانه‌های پاسخ جنسی و ارضا شدن و به ارگاسم رسیدن یك زن بعد از یك آمیزش كامل
 • زنان باید به ارگاسم رسیدن را یاد بگیرند
 • ده ژست آسان برای خوشحال نمودن همسر
 • پسر می‌خواهید یا دختر؟
 • چه میزان رابطه زناشویی طبیعی است؟
 • ازدواج خانم های زیبا با مردهای بدقیافه
 • عشق و عاشقی های دوران نامزدی
 • آناتومی و عكس دستگاه تناسلی زنان و دختران - كلیتوریس، لب‌ها، پرده بكارت، واژن یا مهبل و ... + عكس
 • وقتی دختران زرنگ در دوستی با پسرها به كام روابط جنسی كامل كشیده می‌شوند
 • سرنوشت یک زن تا چه حد به سینه های بزرگ و یا کوچک او ربط دارد ؟
 • روش استفاده از كاندوم مردانه برای جلوگیری از حاملگی
 • روش استفاده از كاندوم زنانه برای جلوگیری از حاملگی
 • ایران: ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین
 • چگونه حامله شوم ؟
 • مایع منی
 • دانستنیهای آمیزش جنسی زناشویی مردان و زنان
 • آمیزش مقعدی - آمیزش كردن با زن و دختر از پشت و باسن
 • شب زفاف - پاره كردن پرده دختر - آموزش آمیزش سالم
 • چگونه زنان میل جنسی‌شان را از دست می‌دهند؟
 • مختصری درباره یك آمیزش جنسی مطلوب
 • داستان دختر ایرانی و تجاوز و خودفروشی، داستان غم انگیز دختر فراری ایرانی
 • داستان دختر ایرانی و عروسی با مرد آمریكایی و شكنجه تجاوز
 • دوستی و عاشقی چندین ساله و چند رابطه جنسی و سرانجام قتل دختر
 • هنر گفتگو ابزار ارتباطی زوج ها
 • همسری در نقش مادر یا پدر - نقش سن در روابط زناشویی
 • همسرم از من به خاطر چاق بودنم، بدش می‌آید
 • هفت درد دل شوهرانه
 • هفت تیپ مردان مورد پسند خانوم ها
 • هفت باورغلط مردها درباره زنها
 • ناسازگاری در زندگی زناشویی
 • مردها چه زنی را همسر ایده‌آل می دانند؟
 • مردها به دنبال چه همسری هستند؟
 • مردان آزاردهنده واقعا مریخی‌اند
 • محبوب شدن برای شوهر
 • عوامل مهم در بقای زندگی زناشویی
 • عاملی مهم برای موفقیت زنان در عشق و زندگی
 • شوهرم به موفقیتهایم حسادت می‌کند!
 • شوهرتان را رمز گشایی کنید
 • شوهر من یک احمق است؟
 • شک همسرتان نسبت به خودتان را از بین ببرید!
 • شش علامت یک مرد ایده‌آل
 • شش خصوصیات مردان که خانمها خواهان تغییرشان هستند
 • شش اشتباه رایج بین اکثر زنان دنیا در ارتباط با مردان
 • زن داری به روش کاملا اصولی
 • روابط زناشویی ما با مشکل مواجه شده است
 • رموز شاد کردن خانم ها
 • رمز جذابیت و محبوبیت زن چیست؟
 • رفتارهایی که زنان می‌پسندند
 • راه‌های‌ استحکام روابط زناشویی
 • راه هایی استثنایی برای موفقیت خانم‌ها
 • ده ژست آسان برای خوشحال نمودن همسر
 • ده راز جاذبه که خانم ها می دانند ولی آقایون نه
 • ده برتری جالب زنان نسبت به مردان
 • دوازده راز زنانی که شوهرشان عاشق شان است
 • دوازده راز جالب که دخترها باید در مورد نامزدشان بدانند
 • دلایل مهمی که مردان شما را ترک می‌کنند
 • دردسرهای عشق یک‌طرفه
 • در محافل زنانه چه می‌گذرد؟
 • در ذهن مادر شوهرتان چه می گذرد؟
 • خانمها نیازمند چه جملاتی هستند؟
 • خانمها برای همسر خود جاذبه داشته باشید
 • حقایقی مردانه که خانم ها باید بدانند
 • حقایقی درباره زنان!
 • حسادت زناشویی در زندگی زناشویی
 • حرف هایی که نباید به زنان گفته شود
 • چند اصل برای حل مشلات روابط زناشویی
 • چگونه همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید؟
 • چگونه هدیه ای مناسب برای آقایان تهیه کنیم؟
 • چگونه شوهرتان را مجذوب خود کنید؟
 • چگونه زنی شجاع و ثروتمند باشیم؟
 • چگونه زندگی همسرمان را جهنم کنیم؟
 • چگونه توجه همسرمان را جلب کنیم؟
 • چگونه ارتباط احساسی برقرار کنیم؟
 • چقدر باید به حرف‌ همسرمان گوش دهیم؟
 • چطور با خانواده همسرتان کنار بیایید؟
 • چرا مردان همیشه در رویای یک زن زیبا هستند؟
 • چرا مردان زنان جوان را ترجیح می دهند؟
 • چرا مردان احساساتشان را ابراز نمی کنند؟
 • چرا عروس ها و مادر شوهرها به تفاهم نمی رسند؟
 • چرا شوهرتان با شما کم سخن می‌گوید؟
 • چرا شوهر از کف دختران می رود؟
 • چرا آقایون به خانمها نیازمندند؟
 • جنگ اول به از صلح آخر!
 • جمله ای که زنان 252 بار در هفته تکرار می کنند!
 • تازه عروس‌ها برای نزدیک کردن همسرشان به خانواده‌شان بخوانند
 • پیشگیری از مشاجرات خانمان سوز
 • پنج زنگ تفریح برای خانم ها
 • پنج روش واداشتن مردان برای بیان احساست درونی
 • پنج راه عاشق ماندن تا ابد
 • پنج دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌
 • پنج افسانه مهلک در باره عشق
 • پنج اشتباه زنان که باعث تنها ماندن آنها می شود
 • بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
 • برترین خصلت های زنان چیست؟
 • بدترین عادت های خانم ها
 • باورهای منطقی در مورد انتخاب همسر
 • با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
 • با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
 • با دلایل دورغگویی زنان آشنا شوید
 • با این نکات رمزهای شوهرتان را باز کنید
 • با این مردان ازدواج نکنید
 • ای کاش زن زندگی ام این رازها را می دانست
 • اشتباهات رایج بانوان در یک زندگی مشترک
 • اشتباه در برقراری رابطه و راه حل 2 مسئله
 • اسرار موفقیت زنان شوهردار
 • استرس زیاد زنان و راه حل
 • ازدواج خانم های زیبا با مردهای بدقیافه
 • ازدواج با این مردان برای شما خطرناک است
 • آیا در چشم همسرتان یک زن ایده آل هستید؟
 • آنچه زن ها از شنیدن آنها بیزارند 2
 • آنچه زن ها از شنیدن آنها بیزارند
 • آنچه از تفاوتهای دنیای زنان با مردان نمی دانستید
 • آموزش لازم برای زن بودن
 • آقایون از ازدواج چه می خواهند؟
 • آدم های خوبی که زنان نباید با آنها ازدواج کنند
 • هشت خصیصه آقایون خانمها مخفیانه دوست میدارند
 • پنج راه برای راه یافتن به افکار مردان
 • با این هدیه ها همسرتان سرحال می شود
 • پنج جمله که هرگز نباید به مرد زندگیتان بگویید
 • خانمها چرا عشقتان شما را ترک میکند؟
 • همسر او باشید نه مادر او
 • این زنان مردان را از خود دور می کنند
 • این زنان مردان را از خود دور می کنند
 • هفت راز محبوب شدن در خانواده همسر
 • سلامت زناشویی در گرو چیست؟
 • همسرتان به شما شک دارد؟
 • هیچ زنی با این مرد ازدواج نمی کند
 • هشت رازی که زنها نمی خواهند مردها بدانند
 • ده راز درباره مردان
 • ده راز درباره مردان
 • هفت آرایشی که مردان از آن بیزارند
 • هشت رازی که زنها دوست ندارند مردها بدانند
 • سه نکته ای که هیچ گاه نباید به روی مردان آورد
 • چرا مردها باعث حسادت در زنان می شوند!
 • چگونه زنی فوق العاده باشیم؟
 • هفت اشتباه جبران ناپذیر خانم ها در اولین دیدار
 • همسران موفق چه می‌کنند؟
 • زنان، مردان با ظاهر مردانه را بیشتر می‌پسندند
 • چند نکته برای تازه دامادها!
 • چگونه یک مرد را عاشق خودتان کنید؟
 • تاثیر منفی الکل بر روابط همسران
 • تاریخ کاهش علاقه بعد از ازدواج ...
 • این سه رفتار زنان که مردان را آزار می دهد
 • آنچه مادران به دخترانشان نیاموخته اند
 • افرادی که بر زیبایی ظاهری همسر خود حساسیت دارند بخوانند
 • افرادی که بر زیبایی ظاهری همسر خود حساسیت دارند بخوانند
 • نحوه رفتار با همسر عصبانی
 • در زوج هایی که زن زیباتر از مرد است
 • خانم‌ها توجه کنند جیغ بزنید
 • همسرداری آیه الله بهجت چگونه بود؟
 • رفتارهایی از مردان که زنان می ‌پسندند
 • چاقی و بلوغ زودرس دختران و پسران و کوتاهی قد
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 10)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 9)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 8)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 7)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 6)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 5)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 4)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 3)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 2)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 1)
 • پاسخ به سوالات پزشكی شما (سوالات پاسخ داده شده)
 • 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
  سوال جدید

  عكس - اسراییل: داستان آنا دختر قربانی تجاوز كردن و تجارت س دختران و زنان مطالب اخیر جدید عكس مرد پشمالو در استادیوم - شماره 3 رنگ كردن دست دختر فیگورهای دختران خارجی عكس دختر خارجی دختر خارجی دختران خارجی شنا دختر بدون دست دختر خارجی بازیگر دختر خارجی بازیگر دختر خارجی بازیگر دختر خارجی بازیگر دختر خارجی بازیگر دختر خارجی بازیگر دختر خارجی سزارین هرگز پستان گاو سینه گاو زن زن زن زن زن عكس رقص چشم چرانی ساركوزی به باسن دختر دختر خارجی دختر خارجی دختر خارجی عینك دودی دختر لیست آخرین مطالب عكس - اسراییل: داستان آنا دختر قربانی تجاوز كردن و تجارت س دختران و زنان آرشیو مطالب هفته چهارم اسفند 1390 هفته اول دی 1390 هفته چهارم آذر 1390 هفته دوم آذر 1390 هفته سوم خرداد 1390 هفته دوم خرداد 1390 هفته اول خرداد 1390 هفته چهارم اردیبهشت 1390 هفته سوم اردیبهشت 1390 هفته دوم اردیبهشت 1390 هفته چهارم فروردین 1390 هفته سوم اسفند 1389 هفته دوم اسفند 1389 هفته اول اسفند 1389 هفته چهارم بهمن 1389 هفته سوم بهمن 1389 هفته دوم بهمن 1389 هفته چهارم دی 1389 هفته اول شهریور 1389 هفته سوم مرداد 1389 هفته اول تیر 1389 هفته دوم اردیبهشت 1389 هفته اول اردیبهشت 1389 هفته سوم دی 1388 هفته سوم آذر 1388 هفته اول آذر 1388 هفته چهارم آبان 1388 هفته سوم آبان 1388 هفته دوم آبان 1388 هفته اول آبان 1388 هفته چهارم مهر 1388 هفته سوم مهر 1388 هفته دوم مهر 1388 عكس - اسراییل: داستان آنا دختر قربانی تجاوز كردن و تجارت س دختران و زنان عكس - اسراییل: داستان آنا دختر قربانی تجاوز كردن و تجارت س دختران و زنان عكس - اسراییل: داستان آنا دختر قربانی تجاوز كردن و تجارت س دختران و زنان
  چسب لاغری اسلیم پچ با ضمانت 3 تا 12 كیلوگرم لاغری در ماه آموزش زناشویی پد دفع سموم بدن تقویت حافظه